Changing Colours. Deskundig op het gebied van serious games en simulatiegericht leren.

De huidige corona-crisis heeft een enorme impact op onze maatschappij. Een van de gevolgen is dat er in hoog tempo veranderingen plaatsvinden in de manier waarop trainingen en cursussen worden aangeboden. Waar jarenlang trainingen plaatsvonden in zaaltjes, met trainers, rollenspelacteurs, flipovers, PowerPoint, en aangename lunches tussen de middag, is er momenteel een ingrijpende transformatie gaande naar het aanbieden van trainingen in het online domein. ‘Changing Colours’ ondersteunt, adviseert , ontwikkelt en begeleidt de implementatie van simulaties, zoals rollenspelen en serious games, in deze transitie.

‘Serious games’ is de verzamelnaam voor alle soorten games die primair tot doel hebben om de speler(s) iets te leren. Hoewel ze ook een beroep doen op uitdaging, spanning en competitie, zijn het allereerst educatieve games.

‘Changing colours’ houdt zich bezig met het ontwikkelen en implementeren van serious games en simulaties binnen een breed scala aan leer-, trainings-, en ontwikkelingssituaties. In samenwerking met deskundigen uit diverse vakgebieden help ik opdrachtgevers met het gehele traject: van het bepalen van de concrete leerdoelen tot aan de daadwerkelijke implementatie binnen de doelgroep. Op deze site kunt u zien hoe zo’n proces in zijn werk gaat, en wat mijn specialisatie is binnen het domein van serious games- en simulatie-gericht leren.

Naast het ontwikkelen van serious games ben ik ook actief als theaterdocent, schrijver en theatermaker. Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u hier

Foto van Timon Blok

Serious games vindt je in de meest uiteenlopende terreinen. Gezondheidszorg, openbare orde en veiligheid, onderwijs, zakelijke dienstverlening en defensie; het zijn maar enkele voorbeelden van plekken waar gebruik wordt gemaakt van serious gaming om vaardigheden te trainen. Daarnaast worden serious games steeds meer gebruikt om inzicht te krijgen in complexe vraagstukken. Beleidsmakers, politici, managers en overige professionals maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden die serious games hen bieden om een visie te ontwikkelen, of om effectief om te gaan met dilemma’s op maatschappelijk- of ethisch gebied.

Vaak wordt gedacht dat serious games per definitie computergames zijn. Maar hoewel serious games-ontwikkelaars dankbaar gebruik maken van de mogelijkheden die de huidige techniek hen bieden (zoals virtual reality), kan er even makkelijk gebruik worden gemaakt van kaart- of bordspellen, of rollenspelsimulaties met acteurs.

‘De Fodor wouden.’ Een game, in 2019 gemaakt door Changing Colours, en bedoeld als assessment-middel om veranderkracht en ontwikkelbaarheid te meten.
“Papers please”, een voorbeeld van een serious game over vluchtelingenproblematiek.
“Papers please”, een voorbeeld van een serious game over vluchtelingenproblematiek. Deze game werd in 2013 ontwikkelt door Lucas Pope.
Om jongeren bewust te maken van de werking van fake-news ontwikkelt Changing Colours de game ‘Tell me the truth.” Welke mechanismen bepalen de geloofwaardigheid van een bericht?
Een praktijk-oefening op het Maritiem Instituut op Terschelling. Wat voor game-mogelijkheden biedt een brugsimulator?
Een praktijk-oefening op het Maritiem Instituut op Terschelling. Wat voor game-mogelijkheden biedt een brugsimulator?