Game-ideeën

Veel games worden specifiek voor één doelgroep of gelegenheid gemaakt, waardoor het risico bestaat dat ze na een korte periode niet meer gebruikt gaan worden. Hieronder treft u een aantal games aan die bedoeld zijn om generiek te worden ingezet, en die geschikt zijn voor een groot aantal doelgroepen. Ze richten zich deels op het oefenen van communicatieve vaardigheden, maar daarnaast doen ze ook een beroep op zaken als leiderschapskwaliteiten, flexibiliteit, strategisch inzicht, en doelgerichtheid.

Naar de kern

Voor een geheime, cruciale missie moet een team van specialisten worden samengesteld. Een kleine groep mannen en vrouwen gaat een opdracht uitoefenen van immens belang. Onderling vertrouwen, en een nauwe samenwerking zijn cruciaal. Er zijn twintig potentiële kandidaten, elk met hun eigen kwaliteiten en beperkingen. De speler is verantwoordelijk voor het formeren van het optimale team. Zorg ervoor dat de meest geschikte match ontstaat, zonder dat de teamleden zich in elkaars allergie bevinden.

‘Naar de kern’ is gebaseerd op het Kernkwadrantenmodel van Daniël Ofman. Dit model gaat uit van de kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen die aan gedrag gekoppeld zijn. Door te zoeken naar de ideale team-samenstelling verkrijgt de speler inzicht in de werking van het Kernkwadrantenmodel: wie matcht met wie, welke combinaties zijn meer of minder geschikt? Een game, geschikt voor leidinggevenden, selectie-adviseurs, recruiters en P&O-medewerkers.

Het kernkwadranten-model van Daniël Ofman.

De kunst van het oorlogvoeren

Meer dan 2500 jaar geleden schreef de legendarische Chinese generaal Sun Tzu het meest geciteerde strategische handboek ooit: ‘De kunst van het oorlog voeren.’ Het tijdloze van Sun Tzu’s meesterwerk bestaat er uit dat het boek niet zozeer ingaat op praktische aspecten van het voeren van strijd, maar dat het focust op de basale, fundamentele principes die te maken hebben met het effectief omgaan met conflicten. Waarom en wanneer ga je een conflict aan? Wat wil je eigenlijk bereiken? Hoe flexibel ben je, en in hoeverre kun je je strategie aanpassen aan veranderende omstandigheden? Sun Tzu wees al op het belang van wendbaarheid toen de term ‘Agility’ nog lang niet bestond.

In ‘De kunst van het oorlog voeren’ hebben twee steden een conflict. Steeds moeten de spelers afwegen wat het meest wijs is om te doen: het conflict vermijden, of juist niet? Wat kost het om de strijd aan te gaan, wat valt er te winnen? En heel belangrijk: wanneer is het conflict afgelopen, en hoe ga daarna om met de tegenpartij?

De principes van ‘De kunst van het oorlog voeren’ zijn de afgelopen eeuwen op talloze wijze gebruikt. Niet alleen is het verplichte literatuur op bijna elke militaire academie ter wereld, maar tevens blijken de ideeën van Sun Tzu bruikbaar binnen organisaties en bedrijven, in het onderwijs en voor hulpverleners, voor therapeuten en voor leidinggevenden. Overal waar conflicten spelen -zowel zakelijk als privé- helpt ‘De kunst…’ om de juiste vragen te stellen, en daarmee de juiste afwegingen te maken.

Open en dicht

Een eenvoudige game, snel te spelen als opwarming of als tussendoortje, voor 4 spelers of meer. Leer de deelnemers het verschil tussen open en gesloten vragen. De spelers stellen elkaar om de beurt afwisselend een open (“wat heb je vanochtend gegeten”) of een gesloten (“Ben je een enthousiast iemand?”) vraag. Wie de verkeerde soort vraag stelt is af, waardoor spelers steeds moeten blijven opletten wat voor vraag er van hen wordt verwacht. De moeilijkheidsgraad kan variëren, door ineens van richting te veranderen of andere onverwachte hindernissen in te bouwen. Een serious game hoeft niet ingewikkeld te zijn!

De 4e macht

‘De 4e macht’ werd in 2018 bedacht in opdracht van een regionaal samenwerkingsverband tussen drie gemeenten. De spelers vervullen de rol van ambtenaar bij een fictieve gemeente, en zijn daarbij verantwoordelijk voor een bepaalde deelgebied, zoals veiligheid, jongerenwerk, milieu, of financiën. Diverse realistische problemen passeren de revue: wat moet er gebeuren met het populaire dorpshuis in een van de kleine kernen, mag een horeca-ondernemer zijn zaak uitbreiden? Inwoners en betrokken partijen (gespeeld door acteurs) zetten met onverwachte interventies de zaak op scherp. Naarmate de oplossingen die de teams aandragen aan meer criteria voldoen vallen er meer punten te winnen. Welk team kan het meeste draagvlak genereren?

‘De 4e macht’ werd ontwikkeld in samenwerking met Bureau op Zolder, en is geschikt voor beleidsmakers, ambtenaren en andere professionals die zich bezig houden met politieke besluitvorming.

Spelers aan het puzzelen op de meest geschikte oplossing.