Het maken van een game

Hoe verloopt het proces van het maken van een serious game? Het begint met praten. Veel praten.

De belangrijkste vraag is: wat is het doel van de game? Serious games kunnen leiden tot een gedragsverandering, het aanleren van kennis of vaardigheden, het ontwikkelen van een visie, het testen van vaardigheden, het verwerven van inzichten… Hoe concreter het doel van de game kan worden gedefinieerd, hoe groter de kans op een succesvol resultaat. In een aantal gesprekken komen we tot een heldere probleemafbakening en een duidelijke, concrete doelstelling.

Vervolgens komen we bij de onderzoeksfase. Hierbij doe ik onderzoek naar de eindgebruiker: waarom wordt bepaald gedrag vertoond, wat zijn stimuli om te veranderen, en waar is de eindgebruiker gevoelig voor? Kinderen stimuleren om geen gebruik te maken van hun smartphone tijdens het fietsen vraagt om een andere aanpak dan werknemers in de petrochemische industrie trainen in het hanteren van veiligheidsprocedures. Ook het verdiepen in bestaande vakliteratuur en relevante onderzoeken, behoort tot deze fase. En -heel belangrijk- hoe worden straks de resultaten gemeten?

Intussen kijken we ook naar praktische zaken. Moet er een digitale game worden gemaakt, of werkt het ouderwetse bord- of kaartspel juist beter? Verwachten we dat de speler de game één keer speelt, of moet hij of zij dagen- of wekenlang kunnen spelen? En natuurlijk: wat is het financiële kaartje wat aan de diverse opties hangt?

Aan de hand van bovenstaande vragen maak ik een eerste prototype van de game. Indien nodig worden hierbij externe partijen ingeschakeld. Denk daarbij aan software-ontwikkelaars, programmeurs, vormgevers of audio-specialisten. Het prototype wordt meerdere keren getest, om alle kinderziektes te verwijderen. Het ontwikkelproces vindt plaats volgens de principes van ‘Design Thinking.’: in samenspraak met de klant vinden aanpassingen en verbeteringen plaats, maar kan het ook zijn dat er aanpassingen aan de oorspronkelijke doelstelling plaatsvinden.

En pas als alles in orde is, de game precies aansluit bij de leerbehoeftes, in de testfases de kinderziektes eruit zijn gehaald, en er technisch geen problemen meer zijn, is de game klaar om gespeeld te worden. Al met al een complex en vaak tijdrovend proces, maar wel een die de kansen op succes enorm vergroot!